Tretman UniKombo paketom u Ruskom Krsturu

Tretman je urađen 04.05.2018. UniKombo paketom (Ikanos Expert + Kideka). Doza je 1,0 l/ha Ikanos Experta i 1,0 l/ha Kideke.

Rezlutat je vidljiv posle samo dva dana, kao što se vidi i na slikama- propadanje korova.