>>NOVO<< geO2- Aktivator vitalnih funkcija zemljišta

U želji da nadomesti štetne posledice nastale intezivnim korištenjem zemljišta, firma PRP Tehnologies je razvila originalnu metodu ponovnog oživljavanja bioloških procesa u zemljištu, koji su nužno potrebni za razvoj dugotrajne održive poljoprivrede.
Delovanje minerala omogućuje reakcije koje pozitivno deluju na razvoj zemljišta i biljke i pospešuju poroznost zemljišta koja je veoma bitna osobina jer omogućuje korenu biljke bolji razvoj.
Povećanje biološke raznolikosti, aktivacija i delovanje mikroorganizama, imaju za posledicu:
1) Povećanu aktivnost faune
2) Bolju razgradnju organske materije
3) Aktiviranje hemijskih ciklusa u zemljištu (ugljenik, azot, fosfor)
4) Poboljšavanje fizičke strukture zemljišta
5) Bolja biljna proizvodnja

geO2 se upotrebljava na svim kulturama i svim vrstama zemljišta. Količina primene zavisi od stanja zemljišta i kulture koja se uzgaja.

Katalog proizvoda: https://www.nsagro.com/novisad/wp-content/uploads/2017/10/PRP-geO2-katalog.pdf