Gospodin Benoa posetio parcele naših proizvođača

Naš gost iz Francuske i predstavnik francuske firme “Olmix group”, gospodin Benoa posetio je parcele naših proizvođača na kojima smo došli do sjajnih rezlutata, kako pri primeni aktivatora zemljišta “GeO2”, tako i u primeni folijarnog biostimulatora “AgrOptim Zenith-a”.

“Almex-ov” ogranak u Kikindi- “Kinđa”:
Na usevu graška merena je fotosintetička aktivnost i dobili smo sledeće rezlutate: Na kontroli indeks ove aktivnosti iznosio je 32,60, dok je na tretiranom polju iznosio 37,80. Primenjen je u fazi cvetanja, u dozi od 3,0 l/ha.
Ovo su slike sa pomenute parcele:

“Ćorić-agrar”, na imanju Ninkov:
“AgrOptim Zenith” rađen u kukuruzu, gde je pored ovog preparata ispitana i efikasnost ostalih. Kod ovog ogleda intezitet fotosinteze gde je primenjen #AgrOptim Zenith” je daleko iznda ostalih, odnosno iznosio je 56,80, dok je kod sledećeg folijarnog biostimulatora iznosio 46,70.
Slike sa ove parcele možete videti ovde:

“Galad”, Matijević- Kikinda
Na ovoj parceli kukuruza je primenjen aktivator zemljišta “GeO2”, količina primene bila je 200 kg/ha. Koren je vidljivo razgranatiji i veći u odnosu na kontrolu, posle samo prve godine primene.
Slike koje dokazuju efikasnost ovog aktivatora možete naći ovde: