Bingo 480 je neselektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova na strništima.

Aktivna materija: Glifosat IPA 480 g/l

Formulacija: SL- koncentrovani rastvor