Kupusna muva u usevu uljane repice

Na usevima uljane repice zabeleženo je prisustvo kupusne muve (Delia radicum). Kupusna muva je veoma značajna štetočina koja je manje aktivna tokom leta, ali velike štete može da prouzrokuje na mladim, tek posađenim biljkama. Štetočine su zapravo larve, veličine oko 10 mm. Napadnute biljke poležu i venu. Ako se izvadi biljka iz zemlje, na korenu su uočljive larve.

Naša preporuka je preparat na bazi imidakloprida 1,0 l/ha u kombinaciji sa AgrOptim Zenithom 2,0 l/ha. Preparate za ovaj tretman možete poručiti preko komercijaliste na pripadajućem terenu: https://www.nsagro.com/veleprodaja-kontakt/