Napad buvača na uljanoj repici

Prisustvo buvača na uljanoj repici može da se utvrdi vizuelnim pregledom lišća na kojem se uočavaju oštećenja (kao na slici). Potrebno je reagovati na vreme jer jači napad usporava porast biljke i povećava osetljivost na izmrzavanje.

Naša preporuka je preparat Konzul (hlorpirifos 500 g/l + cipermetrin 50 g/l) u dozi od 1-1,5 l/ha u zavisnosti od jačine napada.