Zadovoljni proizvođači GeO2

Naš zadovoljan proizvođač Msc dipl. ing Milan Bulajić iz Bačke Palanke je koristio naš proizvod GeO2 i u narednom tekstu možete pročitati njegove sjajne rezlutate. Tekst prenosimo u celosti:

“Lokalitet: Bačka Palanka, površina parcele: 6ha, usev: soja (sorta Belga), predusev: kukuruz, zemljište: černozem.

Po planu radi ispitivanja GeO2 parcelu smo podelili na dva jednaka dela.

Na prvi deo parcele je primenjena standardna količina mineralnog đubriva N:P:K 16:16:16, u jesenjem periodu u količini od 260 kg/ha, a u proleće mineralno đubrivo AN u količini od 85 kg/ha.

Na drugi deo parcele u cilju ispitivanja efikasnosti, primenjen je  PRP GeO2 proizvod u količini od 200 kg/ha u proleće 15.03.2018.

Nakon finalnih agrotehničkih mera u vidu pripreme za setvu soje koja je izvršena 10.04.2018. pri gustini useva koji je iznosio 550.000 biljaka po ha. Nakon toga su usledili hemijski tretmani u split aplikacijama i medjuredna kultivacija useva.

Takodje smo na delu parcele gde je bio primenjen geo2 primenili AgrOptim Zenith u dozi od 2l/ha folijarnom prihranom u fazi kada je soja bila u početku cvetanja.

Rezultati koje smo dobili tokom proizvodne godine primenom PRP tehnologije u poređenju sa kontrolom su znatno bolje razvijen  korenov sistem soje odnosno gušći i duži korenov sistem,veća brojnost kvržičnih bakterija na korenovom sistemu, gušci raspored spratova sa po 5 do 8 mahuna na jednom spratu i veći broj bočnih grana sa više spratova posebno u donjem delu biljke. Ovakva zapažanja su već  tada ukazivala na  veći prinos i bolji kvalitet soje.

Žetva ogledne parcele je usledila 15.09.2018. meren je ukupan prinos sa 6 ha sa jedne i druge ogledne parcele. Vlaga nakon izvršavanja je iznosila 12 procenata sa obe parcele, a prosečni prinosi su iznosili:

  1. Prosek sa prve ogledne parcele na kojoj je primenjena standardna agrotehnika je iznosio 4420 kg/ha
  2. Prosek sa druge ogledne parcele na kojoj je primenjena PRP geO2 tehnologija je iznosio 5340 kg/ha. Zabelezenja je razlika u prinosu koja je iznosila 920 kg soje po 1 ha, što nam ukazuje da primena PRP tehnologije zaista ima ogroman efekat na prinos, a tako i na zemljišnu floru i mikrobiološke procese koji se odvijaju u samom zemljistu. Takodje je i zabeležena veća uljnost kod soje koja je bila podvrgnuta PRP tehnologijom.

Nakon ovog istrazivanja smo uvideli efikasnost primene PRP tehnologija u vidu oporavka zemljišta, a takođe i u vidu prinosa i kvaliteta samih proizvoda. Već sada sa sigurnošću znamo da ćemo u budućnosti primenjivati PRP tehnologiju na većim površinama kako na soji, a tako i na ostalim biljnim kulturama u nadi da će i tamo biti efekat gotovo isti kao i kod soje što je zabeleženo tokom 2018 godine.”