UNIKOMBO PAKET

Kideka + Ikanos Expert spakovani u paket UniKombo s namerom da se postigne najviši stepen zaštite kukuruza od širokolisnih i uskolisnih korova.