Primena UniKombo paketa u srednjem Banatu

Slika 1. Zakorovljena parcela pe tretmana

Slika 2. Tretman UniKombo paketom

Slika 3. Tretman konkurentskim preparatima

Jasno se vidi razlika između dva tretmana gde je UniKombo zadovoljio potpuno potrebe proizvođača i “očistio” parcelu omogućivši kukuruzu čist prostor za dalje formiranje visokog potencijala za prinos.