Primena preparata Xinca u soji

Usled velike populacije korova koja se vidi na prvoj slici, preporučili smo proizvođaču naš preparat Xinca (ak.mat. bromoksinil) 0,3 l/ha u kombinaciji sa 0,7 l/ha preparata na bazi imazamoksa.

Rezlutat- čista njiva i zadovoljan proizvođač.