PRE-EM TRETMAN U KUKURUZU

Tretman posle setve, pre nicanja

Proleće nam je zvanično stiglo, temperature su u porastu i mnogi proizvođači su se odlučili da započnu setvu najrasprostranjenije ratarske kulture kod nas- kukuruza. Da bismo osigurali što veći prinos na kraju sezone, potrebno je od samog početka biljkama omogućiti najbolje moguće uslove za rast i razvoj.

KOROVI KAO NAJVEĆI PROBLEM U USEVU KUKURUZA

Jedan od vodećih problema u proizvodnji kukuruza su korovske vrste koje kada se nađu na parceli direktno prave štetu oduzimajući dragocene hranljive materije i vodu gajenoj biljci. Kritične faze razvoja su upravo ove početne, dok biljka svojom masom ne zatvori prostor između redova i tako onemogući razvoj korova.

Zbog svega navedenog ključ za uspešnu proizvodnju kukuruza je pravilno suzbijanje korova u početnim fazama razvoja. Prvi tretman koji bi trebao da se obavi jeste posle setve, a pre nicanja useva. U tretmanu posle setve, a pre nicanja kukuruza najbolje je koristiti zemljišne herbicide. Ovaj tretman se u praksi naziva još i pre-em ili prskanje na crno. Još neki od naziva koji ćete čuti je i zemljišno ili dubinsko prskanje. Na ovaj način parcela će biti potpuno očišćena od neželjenih biljaka i gajenoj biljci ćemo u startu dati prednost u borbi protiv konkurentnih vrsta.

NAŠ PREDLOG ZA TRETMAN:

U našem poftoliju možete pronaći preparat PRESSTO na bazi aktivne materije s-metalohlor koji će uspešno suzbiti kako uskolisne, tako i širokoline korove. Stručnjaci za zaštitu bilja iz našeg tima preporučuju primenu PRESSTA u količini od 1,5l/ha, a uz njega savetuju dodatak još nekog herbicida na bazi terbutanizola kako bi se obezbedio potpun efekat.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE NAJRASPROSTRANJENIJIH KOROVA U KUKURUZU: