AgrOptim Zenith u usevu kupusa

Primena AgrOptim Zenitha u usevu kupusa u Kaću. Naši proizvođači Vuković Lazar, Sandra i Rajko su zadovoljni rezlutatima nakon tretmana, gde su konstatnovali značajni napredak u vegetaciji kupusa, što se vidi i na slikama.