PRVI TRETMAN U USEVU ULJANE REPICE

Fungicidni i insekticidni tretman u usevu uljane repice

S porastom temperature ovog meseca, na terenima pod uljanom repicom sve češće su počeli da se pojavljuju simptomi sive truleži (Phoma Lingam).

Simptomi bolesti:

Siva trulež izaziva simptome na listovima, stablu i korenu biljke. Na listu se pojavljuju pege nepravilnog oblika, sivkasto-braon boje, a po njihovoj površini se vide crne tačkice (piknidi). Na stabljikama, pege su oivičene crvenkastim obodom. U povoljnim uslovima za napredak, ova gljiva prodire duboko u stabljike i kao rezultat toga one pucaju, a na tim mestima stvaraju se rane koje dovode do pojave raka. Posebno su osetljivi mladi usevi, koji u slučaju infekcije mogu potpuno propasti.

Očuvanje zdravlja useva:

U koliko ste ustanovili ove ili slične simptome i potvrdili prisustvo bolesti, repicu je potrebno zaštititi odgovarajućim fungicidom. Naša preporuka je preparat TimPack Duo. Njegova upotreba je bezbedna čim noćne temperature pređu prag od 5°C. Jedno pakovanje ovog fungicida biće dovoljno za tretman čak 2,3ha. Na ovaj način sprečićete dalje širenje bolesti.

Nadzor i kontrola brojnosti štetnih insekata:

Porastom temperatura dolazi i do masovnije pojave insekata. U slučaju da brojnost insekata u polju prevazilazi prag štetnosti savetujemo insekticidni tretman preparatom Laidir 10CS u količini od 0,05-0,075 l/ha.

 

Za više informacija kontaktirajte naše predstavnike prodaje: Kontakti
Zapratite nas na društvenim mrežama:

Instagram: nsagroing

Facebook: NSAgro-ing