Vertigo 018 EC je akaricid i insekticid sa ograničenom sistemičnom aktivnošću. 

Aktivna materija: Abamektin 18 g/l

Formulacija: EC- koncentrat za emulziju

Primena:
Jabuka- crvena voćna grinja (Panonychus ulmi)

Količina i vreme primene: 0,05-0,1%, po pojavi prvih pokretnih formi i u fazi precvetavanja

Krastavac- za suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae)

Količina i vreme primene: 0,5-1,0 l/ha

Kruška- za suzbijanje kruškine buve (Psylla pyri)

Količina i vreme primene: 0,05-0,1%, tretiranjem na početku piljenja larvi, od fenofaze precvetavanja (od faze 69 BBCH skale) 

Soja i pasulj- za suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae) i atlantskog preglja (Tetranychus atlanticus)

Količina i vreme primene: 0,3-0,5 l/ha

Karenca: 14 dana- jabuka, kruška; 7 dana- malina, kupina, soja, pasulj; 3 dana- paradajz, krastavac

Ova kombinacija se ne sme primeniti 3 dana pre i 3 dana posle prskanja kruške fungicidima na bazi sumpora i kaptana.

Pakovanje: 1/1

Bezbedonosni list preparata: https://www.nsagro.com/novisad/wp-content/uploads/2021/03/Vertigo-bezbedonosni-list.pdf