Warant Power predstavlja kombinaciju sistemičnog i kontaktnog insekticida.

Aktivna materija: Imidakloprid 430 g/l + Gama cihalotrin 30 g/l

Formulacija: ZC- mešavina koncentrovane suspenzije (SC) i suspenzije kapsula (CS)

Primena:

Jabuka-  za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella)

Količina i vreme primene: u količini 0,1 l/ha, pre ubušivanja gusenica u plodove

               - za suzbijanje zelene lisne vaši (Aphis pomi)

Količina i vreme primene:  u količini 0,1 l/ha, tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija vašiju

Krompir- za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)

Količina i vreme primene: u količini 0,1 - 0,14 l/ha, kada preovlađuju mlađi larveni stadijumi

Praktičnu primenu nalazi i u breskvi za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia molesta) i vaši, kao i u šljivi za suzbijanje šljivinog smotavca (Cydia funebrana).

Karenca: 14 dana - jabuka; 28 dana - krompir

Radna karenca: 2 dana 

Pakovanje: 0,05/1; 0,1/1