Warrior je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid kontaktne i rezidualne aktivnosti za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u soji i IMI hibridima suncokreta.

Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

Formulacija: SL- koncentrovani rastvor

Količina i vreme primene:

 Soja

 1-1,2 l/ha, od faze dvopera do drugog trolista, a u odnosu na korove u fazi od nicanja pa do razvijena 2-4 lista

 Suncokret *

* IMI hibridi suncokreta - hibridi tolerantni prema herbicidima iz grupe imidazolinona

1,2 l/ha u fazi od nicanja do razvijenog trećeg para listova, a u odnosu na korove u fazi od nicanja pa do razvijenih 2-4 lista. Za suzbijanje volovoda, kada je suncokret od drugog do trećeg para listova

Spektar delovanja: 

 • tatula obična (Datura stramonium)
 • štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • pepeljuga (Chenopodium album)
 • njivski vijušac (Polygonum convolvulus)
 • dvornik obični (Polygonum persicaria)
 • poljska gorušica (Sinapis arvensis)
 • pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • boca obična (Xanthium strumarium)
 • volovod (Orobanche sp.)
 • ambrozija (Ambrosia artemisifolia)
 • muhar sivi (Setaria glauca)

Karenca: OVP- suncokret; 35 dana- soja

Pakovanje: 1/1

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!