Tretman u uljanoj repici protiv repičinog sjajnika

Repičin sjajnik je jedan od najznačajnijih štetočina uljane repice jer može da smanji prinos i do 50%. Osnovna odlika je da buši mlade pupoljke uljane repice i izgriza ih sa unutrašnje strane. Takvi pupoljci se ne otvaraju i značajno se smanjuje prinos.

Treba izvršiti tretmane na vreme, dok su pupoljci još zatvoreni jer kasnijom primenom insekticida u cvetanju uljane repice ne postiže se efekat jer je zakasnela i predstavlja opasnost za pčele. Preporučuje se kombinacija aktivnih materija hlorpirifosa i cipermetrina radi efikasne zaštite.