Berba kukuruza DEBUSSY

Završena je berba hibridnog kukuruza Debussy, semenske kuće Euralis.

Prednost ovog hibrida je visok potencijal prinosa koji je iznosio 12t/ha.

Snimci su zabeleženi kod proizvođača Rudolf Balzama u Bečeju.