Suzbijanje kruškine buve

Kruškina buva (Psylla pyri) je najznačajnija štetočina kruške, prisutna u gotovo svim zemljama u kojima se ova voćka gaji.

BIOLOGIJA KRUŠKINE BUVE

Kruškina buva ima 4-5 generacija godišnje, a prezimljava imago u pukotinama kore stabla i grana kruške. Imago letnje forme je svetlosmeđe boje sa tamnim i narandžastim pegama, veličine 2,6-3,2 mm, dok je imago zimske forme tamnosmeđe boje sa nekoliko crnih i narandžastih pega, veličine 3,1-3,6 mm. Larve imaju spljošteno telo svetlo-žute boje, sa tamnim pegama na dorzalnoj strani i crvenim očima. Prolaze kroz pet larvenih stadijuma, a poslednja dva su zelenkasto-smeđe boje sa izraženim nastavcima krila. Jaja su dimenzije 0,3 x 0,1 mm, u početku bele, a kasnije žute do narandžaste boje, sa peteljkom sa donje strane.

ŠTETE NA KRUŠKAMA

Već od sredine februara, kada je tokom 2-3 dana temperatura 7-10°C, aktivira se imago zimske forme i ženke polažu jaja na mladare oko pupoljaka, u grupicama od 6-10 jaja. Kada dnevna temperatura pređe 10°C, ženke polažu 150-200 jaja na pupoljke i mlado lišće, pojedinačno ili u nizu, na naličju lišća duž nerva.

Kruškina buva pravi štete i u stadijumu larve i kao odrasli insekt. Hrani se sisanjem sokova iz tkiva, pri čemu dolazi do kovrdžanja listova i zaostajanja letorasta u porastu. Pored toga, buve luče mednu rosu na koju se naseljava gljiva čađavica. Pored navedenih šteta, kruškina buva je i vektor mikoplazmi što može dovesti do prevremenog opadanja lišća, kržljavosti stabla i slabe rodnosti. Najveće štete nastaju tokom juna kada se na naličju listova mogu pronaći kolonije larvi.

HEMIJSKO SUZBIJANJE

Ako je u jesen prisutno 50 i više imaga nakon 100 otresanja, potrebno je obaviti tretman insekticidima iz grupe piretroida. S obzirom da su u pitanju neselektivni pesticidi, ovaj tretman se izvodi tek nakon opadanja lišća (krajem novembra, početkom decembra). Rezultati ovog tretmana u velikoj meri zavise od vremenskih uslova, te ukoliko već početkom jeseni dođe do pojave mraza, odrasla kruškina buva se rano skloni i preživi tretman.

Zimski tretman se vrši u januaru i februaru, kada je dnevna temperatura iznad 5°C. Ovim tretmanom vrši se suzbijanje populacije ženki koje se spremaju za polaganje jaja. Za ovaj tretman primenjuju se mineralna ulja poput BELOG ULJA i CRVENOG ULJA.

Na početku vegetacije treba pratiti dinamiku polaganja jaja i piljenje larvi da bi se odredio moment za njihovo suzbijanje koje treba obaviti pre nego što kruškina buva formira kolonije i počne sa lučenjem medne rose. Najznačajniji tretman u suzbijanju kruškine buve je u vreme masovnog piljenja larvi, posle opadanja kruničnih listića. Sa uspehom se primenjuju preparati na bazi aktivne materije abamektin, a u našoj ponudi nalaze se preparati VERTIMEC 018 EC i VERTIGO 018 EC. Preporuka je da ovim preparatima dodate mineralna ulja za produženje trajanja preparata. Najbolje je ponoviti tretman nakon 10-14 dana zbog razvučenog perioda piljenja larvi.